Productie – Revopal

Revopal hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoorde productie en werkt samen met Soweco en De Werkwijzer

SOWECO heeft ruim 50 jaar ervaring met de inzet van arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij adviseren bedrijven over het inschakelen van deze speciale doelgroep. Onze werkzaamheden vloeiden voort uit de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Deze wet is per 2015 opgegaan in de Participatiewet, waarmee het werkgebied is uitgebreid naar diverse andere doelgroepen. Hierbij kunt u denken aan mensen uit de WWB, statushouders en uit het doelgroepenregister UWV.

De Werkwijzer is een leerwerkbedrijf in Twente en heet officieel Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven Noord Oost Twente.
Zij is een stichting zonder winstoogmerk.

De Werkwijzer is in 1990 opgericht om schoolverlaters van de
VSO MLK (nu praktijkschool) op te vangen. Voor deze doelgroep was onvoldoende plaats binnen de sociale werkvoorzieningen.

Sinds de oprichting is De Werkwijzer uitgegroeid tot een stichting met 6 vestigingen in Twente waar zij arbeidstraining, arbeidstoeleiding en dagbesteding aanbiedt voor een brede doelgroep.